Mallsystem

Trycksaksmallar effektiviserar arbetet.

Vårt koncept hjälper företag och organisationer att effektivisera sin trycksaks- och informationshantering internt eller mot slutkunder och återförsäljare.

Oavsett om det handlar om lösningar för visistkort och accidenttrycksaker eller komplexa mallningsuppdrag med variabeldata har vi kostnadseffektiva lösningar.

Exempel på lösningar
Affärskedjor
Byråverksamhet
Tryckerier

 

Informationsflöden och mallar – ett nytt sätt att tänka.

Mallverktyget är vårt sätt att göra mallning av trycksaker enkelt i spridda organisationer.
Lägg all fokus på er verksamhet och effektiviseringsmöjligheterna. Vi anpassar tjänsten efter verksamhetens behov och står för teknik samt drift.

Använd mallar och informationsflöden för att effektivisera hantering av målgruppsanpassade prislistor, DR-utskick eller försäljningsmaterial. Låt återförsäljare eller lokalkontor själva anpassa delar av gemensamt säljmaterial, foldrar och utskick.

Mallverktyget anpassas efter era behov.

Fokusera på er verksamhet och hur informationshanteringen skall skötas effektivt. Minimera investeringskostnaderna och kom igång snabbare med hjälp av tjänsten Mallverktyget. Driften och tekniken lämnar ni åt oss.

Mallar kan anpassas för att publicera slutresultatet i t.ex.

  • PDF-underlag som automatiskt skickas till tryck
  • PDF-fil för utskrift lokalt eller publicering på t.ex. Internet
  • Publicering av informationen på Internet eller Intranät
  • Personaliserade utskick (epost eller adresserade)
  • Tryck på förtryckta brevpapper eller blanketter