Atelier Borgila

Atelier Borgila grundades 1921 av silversmeden och formgivaren Erik Fleming.
Atelier Borgila är kunglig hovleverantör.

En viktig sida av Borgilas verksamhet har varit de uppdrag, som utförts för olika kyrkor och församlingar.

Företaget finns idag i Stockholm och på Öland och ägs och drivs av Henrik Ingemansson sedan 2004.